Przychodnia "Na Trzynieckiej" sp. z o.o.

41-506 Chorzów
ul. Trzyniecka 5/13-14

tel. +48 32 246-45-40
fax. +48 32 246-38-44

NIP:627-235-32-82
REGON:276581833

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Pacjenci przyjmowani są na podstawie złożonych deklaracji NFZ
wyboru lekarza – deklaracja do pobrania tutaj
oraz pielęgniarki środowiskowej – deklaracja do pobrania tutaj

Porady udzielane są w formie wizyty osobistej, teleporady oraz w razie konieczności w formie wizyty domowej.

Przychodnia „Na Trzynieckiej” Sp. z o.o.
41-506 Chorzów, ul. Trzyniecka 5/13-14
tel. 032 246-38-44; tel./fax 032 246-45-40

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 18:00

Po godzinach pracy Przychodni
w soboty, w niedziele i w święta,
stacjonarną i wyjazdową opiekę lekarską
oraz pielęgniarską sprawuje
Punkt Nocnej i Świątecznej Pomocy w Chorzowie

tel. 800-137-200

Od teraz w nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, otrzymasz profesjonalną pomoc medyczną przez telefon.

Wystarczy zadzwonić na Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (w skrócie TPK)

Masz ukończone 40 lat? Skorzystaj z pakietu bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS

Aktualności NFZ

Przydatne linki

e-recepta
Internetowe Konto Pacjenta
terminy leczenia NFZ
Osoby Niepełnosprawne
porady dnia
"Żyj zdrowo" wywiad
medexpress.pl
mp.pl
szkoła zdrowia
leki 75+
szkoła cukrzycy
NFZ Katowice

Programy profilaktyczne

 • Profilaktyka chochób odgruźlicowych

  Program adresowany jest do osób dorosłych, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym - w szczególności: osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.

 • Mammografia

  Wczesne wykrywanie raka piersi. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek a ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia. Dlatego program wczesnego wykrywania raka piersi adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz do tych, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

 • Profilaktyka raka szyjki macicy

  Program profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat, które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat. U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka: zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immmunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka, badanie jest wykonywane co 12 miesięcy. Profilaktyczne badanie cytologiczne można wykonać w każdym gabinecie ginekologicznym, który udziela świadczeń w ramach umowy z NFZ. Kobiety młodsze niż 25 lat i starsze ;niż 59 lat, mogą skorzystać z badania cytologicznego w ramach porady udzielonej przez lekarza specjalistę.

 • Profilaktyka chorób układu krążenia

  Program profilaktyki chorób układu krążenia kierowany jest do osób, które w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat i są obciążone czynnikami ryzyka takimi jak palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi czy zaburzenia gospodarki lipidowej. Obejmuje także osoby, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców. Pamiętajmy o tym, że choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce ;z tego powodu należy do najwyższych w Europie.

 • Profilaktyka chorób odtytoniowych (w tym POCHP)

  to program adresowany do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy, w tym - w zakresie diagnostyki POChP - w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

 • Opieka stomatologiczna

  Pacjent ma prawo wyboru dowolnej placówki lub lekarza stomatologa, udzielających świadczeń stomatologicznych na podstawie umowy z NFZ. Wizyta u stomatologa nie wymaga skierowania. Pacjentowi bezpłatnie przysługują gwarantowane świadczenia stomatologiczne z użyciem gwarantowanych materiałów stomatologicznych - ich wykaz określa minister zdrowia w drodze rozporządzenia.

  Przychodnia na Trzynieckiej