Skargi i wnioski

1. PRZYJMUJE KIEROWNIK PORADNI LEK.MED. J.KUDZELKA
2. Biuro Działu Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ
ul. gen. Jankego 15a, 40-615 Katowice
tel. 32 735-05-13, 32 735-05-45
3. Rzecznik Praw Pacjenta