Lekarze

deklaracja do pobrania tutaj

LEKARZE przyjmują wg listy zgłoszeń w rejestracji. Zgłoszenia osobiste, telefoniczne lub poprzez osobę upoważnioną

Nagłe zachorowania – urazy, wysoka gorączka, silne bóle, zasłabnięcie – przyjęcia poza kolejnością.

lek. med. Elżbieta Krause–Krakowczyk – lekarz chorób wewnętrznych
Lek. med. Aleksandra Arendt – specjalista chorób wewnętrznych
Lek. med. Katarzyna Nowak– specjalista medycyny rodzinnej
Lek. med. Jakub Niedziela
Lek. med. Justyna Bajak – rezydent
Lek. med. Jolanta Kudzelka – lekarz chorób wewnętrznych; specjalista medycyny pracy

HARMONOGRAM PRACY LEKARZY NA DANY MIESIĄC JEST DOSTĘPNY W PORADNI

Przychodnia na Trzynieckiej