Medycyna Pracy - Na Trzynieckiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Medycyna Pracy

Przyjmuje:
LEK. MED. Jolanta Kudzelka - specjalista Medycyny Pracy
Pielęgniarka: Renata Wełna


Zgodnie z:

  • przepisami Kodeksu Pracy ( w szczeg. art 227,229); z póź. zmianami

  • Ustawy o służbie medycyny pracy (DzU nr 96/ 06.1997 poz.539 - w szczeg.art.5 i art.12 ) z póź. zmianami

  • Rozporządzenia MZiOS ( DzU nr 69/ 05.1996 poz.332) z póź. zmianami

Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej swoim pracownikom.

Termin badania należy ustalić w rejestracji telefonicznie lub osobiście .

Na badanie pracownik zgłasza się z aktualnym skierowaniem od pracodawcy .

Skierowanie na badania profilaktyczne do pobrania tutaj

Wiele praktycznych porad dla pracodawców i pracowników można uzyskać na stronie http://www.medycynapracy-portal.pl/dla-pracodawcy.html


Zapraszamy do współpracy

nazwa badania

cena

jednorazowe badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia

40 zł

badania dla celów sanitarno epidemiologicznych z wpisem do książeczki

25 zł

Wszystkie niezbędne badania dodatkowe (laboratoryjne, EKG, RTG, bad. kału itp) są dodatkowo płatne, a ich zakres należy ustalić przy rejestracji.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego