Medycyna pracy

Przyjmuje:
LEK. MED. Jolanta Kudzelka – specjalista Medycyny Pracy
Pielęgniarka: Renata Wełna

Zgodnie z:

przepisami Kodeksu Pracy ( w szczeg. art 227,229); z póź. zmianami Ustawy o służbie medycyny pracy (DzU nr 96/ 06.1997 poz.539 – w szczeg.art.5 i art.12 ) z póź. zmianami Rozporządzenia MZiOS ( DzU nr 69/ 05.1996 poz.332) z póź. zmianami Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej swoim pracownikom.

Termin badania należy ustalić w rejestracji telefonicznie lub osobiście.

Na badanie pracownik zgłasza się z aktualnym skierowaniem od pracodawcy.

Skierowanie na badania profilaktyczne do pobrania tutaj

Wiele praktycznych porad dla pracodawców i pracowników można uzyskać na stronie

Cennik
Jednorazowe badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia60 zł
Badania dla celów sanitarno epidemiologicznych z wpisem do książeczki30 zł

Wszystkie niezbędne badania dodatkowe (laboratoryjne, EKG, RTG, bad. kału itp) są dodatkowo płatne, a ich zakres należy ustalić przy rejestracji.

Przychodnia na Trzynieckiej