Pielęgniarki

Pielęgniarki
deklaracja do pobrania tutaj

Przyjmowanie zleceń w rejestracji lub telefonicznie
Realizacja zleceń od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 -18:00

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne

EMILIA KOKOSIŃSKA
BOŻENA ZAŁENCKA
ZOFIA KRAWCZYK

Pielęgniarki Poradni:
EUGENIA NOWAK
RENATA WEŁNA

Por. Medycyny Pracy: RENATA WEŁNA

Po godzinach pracy Przychodni, w soboty, w niedziele i w święta, stacjonarną i wyjazdową opiekę lekarską oraz pielęgniarską sprawuje punkt nocnej i świątecznej pomocy w Chorzowie SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11
więcej: www.zsm.com.pl

Przychodnia na Trzynieckiej