Profilaktyka - Na Trzynieckiej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Profilaktyka

Programy Profilaktyczne z Narodowego Funduszu Zdrowia znajdziesz tutaj

____________________________________________________________

Programy Profilaktyczne realizowane przez miasto Chorzów w 2018 roku znajdziesz tutaj

____________________________________________________________

Pacjent u specjalisty
Zgłaszając się do wybranego świadczeniodawcy pacjent powinien przedstawić - oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń - ważne skierowanie. Jest ono dokumentem wymaganym przy dostępie do badań diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych w ramach: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej i opieki nad przewlekle chorymi. Wyjaśnijmy, do którego lekarza nie potrzebujemy skierowania, co to znaczy, że mamy do czynienia z przypadkiem pilnym, bądź stabilnym oraz kogo nie obowiązuje kolejka.

Opieka stomatologiczna

Pacjent ma prawo wyboru dowolnej placówki lub lekarza stomatologa, udzielających świadczeń stomatologicznych na podstawie umowy z NFZ. Wizyta u stomatologa nie wymaga skierowania. Pacjentowi bezpłatnie przysługują gwarantowane świadczenia stomatologiczne z użyciem gwarantowanych materiałów stomatologicznych - ich wykaz określa minister zdrowia w drodze rozporządzenia.

Wczesne wykrywanie raka piersi

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek a ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia. Dlatego program wczesnego wykrywania raka piersi adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które nie korzystały z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz do tych, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

Profilaktyka raka szyjki macicy

Program profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat, które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat. U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka: zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immmunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka, badanie jest wykonywane co 12 miesięcy. Profilaktyczne badanie cytologiczne można wykonać w każdym gabinecie ginekologicznym, który udziela świadczeń w ramach umowy z NFZ. Kobiety młodsze niż 25 lat i starsze niż 59 lat, mogą skorzystać z badania cytologicznego w ramach porady udzielonej przez lekarza specjalistę.

Profilaktyka chorób układu krążenia

Program profilaktyki chorób układu krążenia kierowany jest do osób, które w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat i są obciążone czynnikami ryzyka takimi jak palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi czy zaburzenia gospodarki lipidowej. Obejmuje także osoby, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców. Pamiętajmy o tym, że choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie.


Profilaktyka gruźlicy

Program adresowany jest do osób dorosłych, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym - w szczególności: osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.

Profilaktyka chorób odtytoniowych (w tym POCHP)

Profilaktyka chorób odtytoniowych (w tym POCHP) to program adresowany do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy, w tym - w zakresie diagnostyki POChP - w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

Materiał pochodzi ze strony: http://www.nfz.gov.pl
Zdjęcia pochodzą ze strony office.microsoft.com oraz imageworld.pl

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego