Skargi i wnioski

1. PRZYJMUJE KIEROWNIK PORADNI LEK.MED. Jolanta KUDZELKA
2. Dyrektor NFZ
3. Rzecznik Praw Pacjenta

Przychodnia na Trzynieckiej