Cennik Usług

Wyciągi i odpisy

 
   

kopia lub wydruk z systemu informatycznego

0,34 zł za 1 str A4

informatyczny nośnik danych 1,95 zł
wyciąg lub odpis dokumentacji  9,73 zł za 1 str A4

pobranie kartoteki z archiwum (okres archiwizacji powyżej 2 lat)

55,00zł

   

Nazwa usługi

 

Prywatna porada lekarska

50,00zł

Prywatna wizyta domowa

60,00zł

Badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych

25,00zł

Orzeczenie w zakresie medycyny pracy (badania wstępne, okresowe)

40,00zł

   

Badania prywatne na życzenie:

 

Zastrzyki w poradni (prywatne)

10,00zł / jeden

Zastrzyki w domu pacjenta (prywatne)

15,00zł / jeden

Pomiar ciśnienia

5,00 zł

Poziom cukru

3,00zł