Wyciągi i odpisy
kopia lub wydruk z systemu informatycznego 0,45 zł za 1 str A4
wyciąg lub odpis dokumentacji 12,96 zł za 1 str A4
nośnik elektroniczny 2,59 zł
pobranie kartoteki z archiwum (okres archiwizacji powyżej 2 lat) 80 zł
Prywatna porada lekarska 80 zł
Prywatna wizyta domowa 160 zł
Badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych 30 zł
Orzeczenie w zakresie medycyny pracy (badania wstępne, okresowe) 60 zł
Badanie widzenia przestrzennego (test muchy) 25 zł
Zaświadczenie na życzenie pacjenta 25 zł
Badania prywatne na życzenie
EKG 30 zł
Spirometria 40 zł
USG jamy brzusznej 50 zł
USG tarczycy 50 zł
Zastrzyk w poradni (prywatny) 20 zł / jeden
Zastrzyk w domu pacjenta (prywatny) 40 zł / jeden
Pomiar ciśnienia 5 zł
Pomiar cukru 5 zł

Przychodnia na Trzynieckiej