Podstawowa Opieka Zdrowotna

Pacjenci przyjmowani są na podstawie złożonych deklaracji NFZ
wyboru lekarza – deklaracja do pobrania tutaj
oraz pielęgniarki środowiskowej – deklaracja do pobrania tutaj

Przychodnia „Na Trzynieckiej” Sp. z o.o.
41-506 Chorzów, ul. Trzyniecka 5/13-14
tel. 032 246-38-44; tel./fax 032 246-45-40

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 18:00

Po godzinach pracy Przychodni
w soboty, w niedziele i w święta,
stacjonarną i wyjazdową opiekę lekarską
oraz pielęgniarską sprawuje
Punkt Nocnej i Świątecznej Pomocy w Chorzowie

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich
w Chorzowie
przy ul. Strzelców Bytomskich 11

więcej: www.zsm.com.pl

Przychodnia na Trzynieckiej