Lekarze

deklaracja do pobrania tutaj

LEKARZE przyjmują wg listy zgłoszeń w rejestracji.

Nagłe zachorowania –urazy, wysoka gorączka, silne bóle, zasłabnięcie - przyjęcia poza kolejnością.


lek. med. Elżbieta Krause–Krakowczyk – lekarz chorób wewnętrznych
lek. med. Jolanta Kudzelka – lekarz chorób wewnętrznych; specjalista medycyny pracy
Lek. med. Aleksandra Arendt – specjalista chorób wewnętrznych

HARMONOGRAM PRACY LEKARZY NA DANY MIESIĄC JEST DOSTĘPNY W PORADNI