Pomoc doraźna

Nagłe zachorowania zagrażające życiu - wezwanie karetki pogotowia ratunkowego, prosimy zgłaszać tylko telefoniczne pod numerami telefonów:

999

112