Pomoc doraźna

Pomoc doraźna
Nagłe zachorowania zagrażające życiu – wezwanie karetki pogotowia ratunkowego, prosimy zgłaszać tylko telefoniczne pod numerami telefonów:

999
112

Przychodnia na Trzynieckiej