Nowe przepisy dotyczące kwarantanny dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców

W sytuacji kiedy pacjent trafi  na izolację (w wyniku uzyskanego dodatniego testu na COVID-19) to na kwarantannę trafia również każda z osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z tą osobą ,lub z nią zamieszkująca.
Jeżeli takie osoby są zaszczepione przeciwko COVID-19 lub były poddane izolacji, przebywały w izolatorium lub w szpitalu z powodu COVID-19 (ważne do 6 miesięcy od uzyskanego pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2) to mogą zostać zwolnione z kwarantanny o ile wykonają test w kierunku SARS-CoV-2 i otrzymają wynik negatywny.
Test można wykonać samodzielnie na specjalnie przygotowanym formularzu on-line dla pacjentów pod adresem  https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa-sars-cov-2-w-zwiazku-z-zakazeniem-domownika 
Drugim miejscem gdzie można uzyskać zlecenie na test jest Teleplatforma Pierwszego Kontaktu tel. 800 137 200

Przychodnia na Trzynieckiej