Spænding over en hospitalets farmaceuts rolle og ansvar

Spænding over en hospitalets farmaceuts rolle og ansvar

En farmaceuts særlige rolle er at garantere den sikre, effektive og passende brug af medicin. Dette involverer evaluering af patienten for medicinrelaterede problemer, indsamling og fortolkning af beviset, prioritering af patientens krav, antydning, implementering og sporing og https://dk-apotek.com/koebe-prelone-20-mg/ justering af farmaceutisk plejestrategi. Apotekere arbejder i samarbejde som medlemmer af et interprofessionelt sundhedshold for at tilbyde patientcentreret pleje ved at fungere som medicinske professionelle.

Apotekere praktiserer i forskellige omgivelser, ambulant pleje, plejehjem, administrerede plejevirksomheder, farmaceutisk forretning, lægemiddelforretningsforvaltningsfirmaer, colleges og skoler, den føderale regering og andre offentlige sundhedsenheder. Nogle farmaceuter arbejder direkte på at styre medicinanvendelsessystemet, der består af at få medicin og relaterede genstande, garantere korrekt opbevaring af medicin og anbefale, transkribere, give, holde styr på og registrere disse apotekaktiviteter.

I visse stater og sundhedssystemer er farmaceuter licenseret til at fungere som udbydere med ordinering af myndighed under vejledning. Apotekere får certificering til at administrere immuniseringer, udføre medicinbehandlingsstyring og blive licenserede diabeteslærere. Apotekere kan også søge bestyrelsescertificering inden for specialpraksisområder såsom farmakoterapi, ambulant pleje, psykiatri, onkologi, ernæring, transmitterbar sygdom og nuklear apotek.

Buzz on Pharmacy Informatics og dens tværfunktionelle rolle i …

Sammenlignelige med mange sundhedspersonale bidrager farmaceuter til sundhed og velvære hos enkeltpersoner og kvarterer. De deltager i aktiviteter, der fremmer forebyggelse. Som et vigtigt medlem af en interprofessionel sundhedsgruppe arbejder farmaceuter som alle andre sundhedspersonale som patient tilhængere.

Evnen til at arbejde sammen og interagere effektivt som et interprofessionelt team er nødvendigt for at forbedre sundhedsresultaterne og yde kvalitet og sikker pleje til alle patienter.

Artikler fra Canadian Pharmacists Journal: CPJ leveres her takket være

Ikke kendt forkerte udsagn om hospitalets og samfundets farmaceuters rolle i …

American Public Health Association, jeg. Erklæring om problemet Apotekerens rolle udvides ud over de standardproduktorienterede funktioner til dispensering og distribution af medicin og sundhedsprodukter. Apotekerens tjenester i dag inkluderer mere patientorienterede, administrative og folkesundhedsfunktioner. Der er mange funktioner i folkesundheden, der kan drage fordel af farmaceuters særlig ekspertise, der kan bestå af farmakoterapi, adgang til pleje og undgåelsestjenester.

Apotekerens centrale placering i nabolaget og den videnskabelige know-how er vigtige. Genundersøgelse og kombination af folkesundhedspraksis i medicinsk træning og farmaceutisk pleje er vigtig. Motivationen til tværtræning vil ligeledes drage fuld fordel af ressourcer og hjælp til at tage sig af arbejdsstyrken kræver inden for felterne i Drug Store og folkesundhed.

Formål Den amerikanske folkesundhedsforening har historisk set støttet apotekets funktion i folkesundheden. 59 Denne politik har til hensigt at levere styring og hjælp til at anerkende og fremme farmaceutens nuværende og fremtidige rolle i folkesundheden og beskrive rammen for at optimere denne funktion. Gennem tværfaglige teknikker forestilles det, at farmaceutens bidrag til den generelle folkesundhedsarbejdsstyrke, sundhedsuddannelse, sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme, folkesundhedsadvokat og sundhedskvalitet vil hjælpe med at gennemføre ideelle folkesundhedsresultater.

Fascination for kliniske farmaceuter: praktikere, der er …

6 farmaceuter giver en tilgængelighed, der er usædvanlig blandt sundhedsfagfolk. Apotekeren har sundhedskendskab til at udvikle sig og er ofte markant placeret i nabolaget for at levere folkesundhedstjenester, undertiden 24 timer pr. Dag. Ingen aftale er nødvendig i de fleste kvarterets stofbutikker. Apotekere arbejder i forskellige offentlige omgivelser, bestående af medicinske faciliteter, stof, købmand og detailhandlere og pensionering.

Przychodnia na Trzynieckiej